Budget

Budget 2018

Av anvisningar och mallar framgår vilka uppgifter och analyser som koncernledningen vill ska belysas i materialet som levereras till moderbolaget. Dock ställer moderbolaget inga krav på en viss disposition av budgetunderlagen till respektive dotterbolagsstyrelse.

Mallar och anvisningar:

Anvisningar verksamhetsplan - budget 2018

Mall för limitbehov 2018

Stora investeringar och projekt

Tekniska anvisningar inför inrapportering i Ocra

ILS-anvisningar budget 2018

Övrigt:

Lokala utvecklingsprogram (länk till stadens intranät)

Stora projekt och mall för limitbehov skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Krister Stralström 08-508 29 758
Peter Dahlberg 08-508 29 323
Carolina Tillborg 08-508 29 739