Budget

Budget 2017

Av anvisningar och mallar framgår vilka uppgifter och analyser som koncernledningen vill ska belysas i materialet som levereras till moderbolaget. Dock ställer moderbolaget inga krav på en viss disposition av budgetunderlagen till respektive dotterbolagsstyrelse.

Mallar och anvisningar:

Anvisningar VD-kommentar- budget 2017

Mall VD-kommentarer - budget 2017

Mall för limitbehov 2017

Stora investeringar och projekt

Planeringsunderlag mall 2017

Blankettsammanställning budget 2017

Tekniska anvisningar inför inrapportering i Cognos

ILS-anvisningar budget 2017

Övrigt:

Presentation budget 2017 från ekonomimöte 14 okt

Lokala utvecklingsprogram (länk till stadens intranät)

Vd-kommentarer och övriga bilagor skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Vakant 08-508 29 758
Peter Dahlberg 08-508 29 323
Carolina Tillborg 08-508 29 739