Treårsplan 2018-2020

Treårsplan/strategisk inriktning

Av anvisningar och mallar framgår vilka uppgifter och analyser som koncernledningen vill ska belysas i materialet som levereras till moderbolaget. Dock ställer moderbolaget inga krav på en viss disposition av budgetunderlagen till respektive dotterbolagsstyrelse.

Mallar och anvisningar:

Anvisning VD-kommentarer budget 2018 med inriktning 2019-2020

Planeringsunderlag 2018-2022

Stora investeringar och projekt 2018-2022

Investeringsstrategi 

Senast den 24 mars ska bilagorna skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Inger Kjaerboe 08-508 29 270
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Vakant 08-508 29 758
Peter Dahlberg 08-508 29 323
Carolina Tillborg 08-508 29 739