Sammanträdestider

 Sammanträdestider för 2017:

 • Måndag 2017-02-06 kl. 13.00 
 • Måndag 2017-03-20 kl. 13.00
 • Måndag 2017-05-08 kl. 13.00
 • Måndag 2017-06-12 kl. 13.00
 • Måndag 2017-09-11 kl. 13.00 
 • Måndag 2017-10-16 kl. 13.00
 • Måndag 2017-12-11 kl. 12.00

 Sammanträdestider för 2018:

 • Måndag 2018-02-05 kl. 13.00
 • Måndag 2018-03-19 kl. 13.00 
 • Måndag 2018-05-07 kl. 13.00 
 • Måndag 2018-06-11 kl. 13.00 
 • Måndag 2018-09-03 kl. 13.00 Om behov föreligger
 • Måndag 2018-10-15 kl. 13.00 
 • Måndag 2018-12-10 kl. 13.00 

Uppdaterad