Sammanträdestider

 Sammanträdestider för 2017:

  • Måndag 2017-02-06 kl. 13.00 
  • Måndag 2017-03-20 kl. 13.00
  • Måndag 2017-05-08 kl. 13.00
  • Måndag 2017-06-12 kl. 13.00
  • Måndag 2017-09-11 kl. 13.00 
  • Måndag 2017-10-16 kl. 13.00
  • Måndag 2017-12-11 kl. 12.00