Stadshuset1

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad. Sedan 1991 är vi den sammanhållande funktionen för stadens aktiebolag. Vår koncern består av 17 dotterbolag och ett intressebolag.

Stockholms stads bolag ska bidra med nytta till kommunen genom att erbjuda och leverera service och tjänster åt stadens invånare – allt från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden, mässfastigheter och arenor –  till vattenförsörjning, hamnanläggningar, fjärrvärme och fiber.