Ekonomi och styrning

Stadens budget anger ägardirektiv, ramar och riktlinjer för bolagens verksamheter. Med dessa som underlag arbetar Stockholms Stadshus AB med övergripande styrning av bl a koncernens ekonomiska och finansiella resurser. I arbetet använder sig Stadshus AB av exempelvis RASK – rapporteringsanvisningar för stadshuskoncernen och ILS – Integrerat ledningssystem.

Uppdaterad