Årsbokslut

Här återfinns de blanketter, mallar och information som ska användas inför årsbokslut och årsredovisning 2017. Ekonomisk rapportering sker i OCRA medan verksamhetsuppföljning sker i ILS och i Excel, för stora projekt och personal mm.

Viktiga datum 2018:

- 16 januari      Inrapportering text och bilder till Årsredovisning
- 22 januari      Inrapportering i OCRA och ILS
- 25 januari      Inrapportering personalredovisning

Fullständig tidplan hittar du här.

Anvisningar och blanketter:

Anvisningar uppföljning och bokslut 2017
Rapportsammanställning
Tekniska anvisningar
Lathund utfallsrapportering ILS
Anvisningar ILS Bokslut

Anvisningar uppföljning miljöprogram i ILS

Länk till ILS-webb

Bilagor att rapportera in:

 

 

 

Interna försäljningar av anläggningstillgångar
Stora investeringar och projekt
       Underlag fastigheter
Personalblankett

       Till Skatteverket:

Preliminär deklaration (extern länk till Skatteverket

 Klimatinvesteringar- Klimatklivet

Anvisning klimatinvesteringar

Uppföljningar klimatinvesteringar 

Samtliga blanketter mailas till: koncern.slk@stockholm.se

Uppdaterad