Budget

Budget 2018

Av anvisningar och mallar framgår vilka uppgifter och analyser som koncernledningen vill ska belysas i materialet som levereras till moderbolaget. Dock ställer moderbolaget inga krav på en viss disposition av budgetunderlagen till respektive dotterbolagsstyrelse.

Mallar och anvisningar:

Anvisningar verksamhetsplan - budget 2018

Mall för limitbehov 2018

Stora investeringar och projekt

Tekniska anvisningar inför inrapportering i Ocra

ILS-anvisningar budget 2018

Anvisningar till miljöprogrammet 2018

Matris genomförandeansvar och uppföljningsansvar miljöprogram 2018

Rapporteringsmatris 2018

Övrigt:

Majoritetens budgetförslag för 2018 (länk till stadens hemsida)
Rapporter som lämnats av hållbarhetskommissionen (länk till stadens hemsida)
Lokala utvecklingsprogram (länk till stadens intranät)

Stora projekt och mall för limitbehov skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Krister Stralström 08-508 29 758
Peter Dahlberg 08-508 29 323
Carolina Tillborg 08-508 29 739

Uppdaterad