Ocra

Ocra är det system som Stockholms Stadshus AB använder för prognoser, budget, finansiell rapportering och konsolidering för koncernen.

Generella instruktioner:

Instruktion för inrapportering och konsolidering i Ocra.

Specifika anvisningar i samband med rapportering:

Tekniska anvisningar inför rapportering 

Skicka all rapportering till: koncern.slk@stockholm.se

Övrig information gällande när rapportering sker, vilka blanketter som ska användas mm finns under bl a under Anvisningar samt Tidplan.

Uppdaterad