Tertialrapport 2 2018

Uppgifterna i ILS, Ocra och övriga blanketter utgör sammanfattande rapport till koncernledningen över bolagets verksamhet för perioden. Har bolaget egna dotterbolag ska rapporteringen avse hela denna koncern. 

Tidplan för inrapportering finns här.

Mallar och anvisningar

Blankettsammanställning tertial 2

Anvisningar

Mall stora projekt och investeringar

Anvisningar ILS

Rapporteringsmatris


T2 tekniska anvisningar Ocra

Anvisningar till rapportering T2

Bilagor skickas via e-post till koncern.slk@stockholm.se

Vid frågor:
Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Carolina Tillborg 08-508 29 739
Oscar Lavelid 08-508 29 232
Peter Dahlberg 08-508 29 323

Uppdaterad