Treårsplan 2019-2021

Treårsplan/strategisk inriktning

Rapportering av underlag till budget 2019, med inriktning 2020-2021 bidrar till den analys som koncernledningen sammanställer inför koncernstyrelsens beslut. Om bolaget önskar revidera tidigare inlämnade underlag, kan revidering ske under perioden 15 juni-20 augusti.

Mallar och anvisningar:

Anvisning till budget 2019-2021

Instruktion ILS 
Instruktion Ocra

Vid frågor:

Peter Kvarnhem 08-508 29 390
Carolina Tillborg 08-508 29 739

Uppdaterad