Kontakt

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: info@stadshusab.se

Besöksadress
Stadshuset
Ragnar Östbergs Plan 1

Postadress
Stockholms Stadshus AB
105 35 Stockholm

Välkommen att kontakta oss!


Magdalena Bosson, vd
magdalena.bosson@stockholm.se
08-508 29 230


Krister Schultz, vice vd
krister.schultz@stadshusab.se
08-508 29 770


Ingrid Storm, koncernsekreterare
ingrid.storm@stadshusab.se
08-508 29 786


Peter Kvarnhem, ekonomidirektör
peter.kvarnhem@stadshusab.se
08-508 29 390


Krister Stralström, koncerncontroller 
krister.stralstrom@stadshusab.se
08-508 29 758


Oscar Lavelid, koncerncontroller
oscar.lavelid@stadshusab.se
08-508 29 232


Peter Dahlberg, koncerncontroller
peter.dahlberg@stadshusab.se
08-508 29 323


Carolina Tillborg, koncerncontroller
carolina.tillborg@stadshusab.se
08-508 29 739

Tuula Seger, administratör
tuula.seger@stadshusab.se
08-508 29 341