Kontakta oss

Stockholms Stadshus AB har sitt kontor i Stadshuset.

Besöksadress: Ragnar Östbergs plan 1, 3tr Postadress: 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000, fax 08-508 29 080
E-post: info@stadshusab.se

OBS! för kontakt med Stadshuset i Stockholm, besök Stockholms stads hemsida www.stockholm.se

Vakant
VD 
08-508 29 000

 

 

Thomas Andersson
tf VD
08-508 29 760

 

 

Lena Häggdahl 
Administrativ direktör
08-508 29 791

 

  

Peter Kvarnhem
Ekonomidirektör
08-508 29 390

 

 

Krister Stralström (föräldraledig från aug 2018)
Koncerncontroller (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi)
08-508 29 758

 

Oscar Lavelid
Koncerncontroller (Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi)
08-508 29 232
Peter Dahlberg
Koncerncontroller (SISAB, Stokab, Stadsteatern, SBR, Stockholm Parkering, Stockholms Hamn, SGA Fastigheter, S:t Erik Försäkring, S:t Erik Livförsäkring, S:t Erik Markutveckling och Stockholmsmässan). 
08-508 29 323

Carolina Tillborg                                   
Verksamhets- och ekonomicontroller
Koncernkontroller (Micasa och Bostadsförmedlingen)
08-508 29 739 

 

Eva Nygren
Strateg
08-508 29 769
Ingrid Storm (föräldraledig från aug 2018)
Utredare
08-508 29 786

 

 

Rega Hadasch
Utredare
08-508 29 748

 

 

Malin Lindvall
Bolagsjurist (detacherad från Stockholms stads juridiska avdelning)
08-508 29 749

 
 

Har du frågor gällande dataskydd och GDPR kan du kontakta oss via dataskydd@stadshusab.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns även här: http://www.stockholm.se/dataskydd

Här finns vi

(kartan är klickbar)

Uppdaterad