Organisation

Stockholms stad är organiserat i kommunala bolag, stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern som består av 16 dotterbolag och två intressebolag.

Stockholms stads organisation

 

16 dotterbolag och 2 intressebolag

Bolagen verkar bland annat inom områden med bostäder, vatten och avfall, parkering och fibernät.
Läs mer om Stadshus AB:s dotterbolag