Organisation

Stockholms stad är organiserat i kommunala bolag, stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Stockholms Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern som består av 17 dotterbolag och ett intressebolag.

 Stockholms stads organisation

 

17 dotterbolag och 1 intressebolag

Bolagen verkar bland annat inom områden med bostäder, vatten och avfall, parkering och fibernät.
Läs mer om Stadshus AB:s dotterbolag