Integritet

I vårt arbete visar vi integritet genom att stå upp för den vi är och vill vara, men också genom att vi visar andra människor respekt för deras levnadsval och deras bakgrund. På så vis blir våra olika erfarenheter en styrka i vårt arbete.

Jämställdhet och aktivt avståndstagande från alla former av diskriminering en fullständigt självklar sak. Vår integritet och stolthet över vårt arbete ger oss styrka att kunna stå emot otillbörliga påtryckningar oavsett varifrån de kommer. Vi vill förebygga att någon av obetänksamhet förbrukar sin personliga heder för att nå egen ekonomisk vinning eller tillskansa sig andra fördelar.

Vårt individuella ansvar och vår individuella integritet är grunden för att vi gemensamt som organisation ska agera korrekt. Alla beslut och aktiviteter som utförs inom staden ska präglas av detta personliga ansvar.

Text ur "Värdegrund Stockholms Stadshus AB"

Mutor, representation och kontokort

Policy för representation och hantering av kontokort inom Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2001-10-01, Reviderad 2009-10-19

Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation

Beslutad: Riktlinjerna gäller för alla förtroendevalda och anställda och gäller från och med den 1 september 2015. Behandlades i kommunstyrelsen 2015-11-11 och koncernstyrelsen 2016-03-21. 

Mobiltelefoni

Policy för inköp och användning av mobiltelefoner inom Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2001-10-01

Tjänsteresor

Policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2014-12-15

Bisysslor

Policy vid bisysslor för anställda vid Stockholms Stadshus AB

Beslutad: Koncernstyrelsen 2002-10-07

Uppdaterad