Styrelse

Styrelsen ansvarar för Stockholms Stadshus AB, kommunkoncernens moderbolag som består av 17 aktiva dotterbolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag

Stockholms Stadshus AB:s styrelse sammanträder sju gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Stockholms Stadshus AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Stockholms Stadshus AB:s styrelse

Stockholms Stadshus AB:s styrelses möteskalender och möteshandlingar 2021-

Arkiv Stockholms Stadshus AB:s styrelses möteskalender och möteshandlingar 2003-2020