Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2018:

  • Måndag 2018-02-05 kl. 13.00
  • Måndag 2018-03-19 kl. 13.00 
  • Måndag 2018-05-07 kl. 13.00 
  • Måndag 2018-06-11 kl. 13.00 
  • Måndag 2018-09-03 kl. 13.00 Om behov föreligger
  • Måndag 2018-10-15 kl. 13.00 
  • Måndag 2018-12-10 kl. 13.00 

Uppdaterad