Styrelseboken

Stockholms Stadshus AB har tagit fram en styrelsebok för introduktion och praktiska råd för styrelser i kommunägda aktiebolag.

Styrelseboken_II_ebok.pdf

Uppdaterad